Hem

Med vår långa erfarenhet av online och internet, där vi använder video som det primära utbildningssättet , kan vi se till att få fram en utbildning som passar din verksamhet och ger en kostnadseffektiv samt personaleffektiv lösning.

I vanliga fall kan en utbildning betyda att man förlorar tid för sin personal om den inte täcker upp hela dagen – det är här som distansutbildning kommer in och gör det mer effektivt på flera plan. Och som dessutom har flera andra fördelar som exempelvis att den kan genomföras var och när kursdeltagaren vill.

Liftutbildningen.nu är en distanskurs med vår utbildningsplattform för att utbilda i mobila arbetsplattformar som t..ex. släpvagnsliften. Här har vi utgått ifrån en vanlig kurs och där vi gjorde om utbildningsmaterialet för att passa in som en Online utbildning med olika videoavsnitt. Vi filmade och producerade videoavsnitten med bästa kvalitet och i lagom längd per avsnitt för att eleven ska kunna ta till sig materialet på ett strukturerat sätt. Fallskyddsutbildningen.nu är nyligen producerad på samma sätt som ovan och erbjuder säkra Fallskyddsutbildningar Online smidigt och enkelt.

Fallskyddsutbildningen och Liftutbildningen saluförs direkt till slutkund Online men även av återförsäljare runt om i Sverige som även erbjuder viss praktisk utbildning.

Kontakta oss

Frågor eller bara som bollplank, ring eller skicka ett mejl till oss:

Jonas Malmkvist 070-289 70 70 jonas.malmkvist@wordpress-886801-3075309.cloudwaysapps.com